Vårt sanna jag


VÅRT SANNA JAG


Till dig som slutat vara rädd.

Slutat ängslas.

Slutat ”klä på dig” för andra.

Som bara slutat.


Som skalat av.

”Klätt av sig”. Allt.

Börjat om.


Till dig som bara är.

Ditt sanna jag.