Sju grundbultar

Vi har som grundläggande styrning av vårt företag arbetet fram ett antal principer, grunder som vi har i vårt ”DNA” och som har varit viktigt i framväxandet av företaget. Dessa vill vi ta med oss in i framtiden. Utveckla. Vi kallar dem Grundbultar och de är 7 till antalet. Var och en med sin egen symbol.

1. ÄLSKA ATT GÖRA GODA AFFÄRER


Älska. Ett stort ord.

Ändock det Lager 157 är byggt på.

Att ha passion för att göra affärer som bidrar till att skapa något positivt.

Något som bidrar till samhället.

Till orterna där vi är etablerade.

Till en lite, lite bättre värld.

2. VINNA/VINNA


Är det möjligt? hör jag någon fråga, att det kan finnas två vinnare samtidigt? Är det inte så att det alltid skall finnas en vinnare och en förlorare, en stark och en svag? Tyvärr har många landat där, och idag hyllas vinnarna och de starka nästan förbehållslöst. Samtidigt kan vi ana att det växer fram en motreaktion, ett annat sätt att tänka. Ett sätt att tänka som är mer balanserat.

Vi tror att det i grunden finns två sätt att göra affärer. Det ena är det som bygger på att tillskansa sig själv så mycket fördelar som möjligt. Ett sätt som under alltför lång tid har tillåtets dominera affärsvärlden. Dagens finansvärld är starkt präglad av detta tankesätt på samma sätt som ”hästhandlaren” förr fick stå som symbol för skumma affärer.

Det andra sättet att göra affärer bygger på att summan av helheten blir större än summan av delarna. Två aktörer med olika behov möts. En med behov att sälja, en med behov att köpa. Behoven matchar och en affär görs där bägge går hem som nöjda.

”Tänk att jag fick så pass mycket för de gamla grejorna”. ´”Det var verkligen tur att jag kom över de begagnade fönstren, vi tjänade 10 000 kr jämfört med nya”

1+1=3 (nöjd säljare+ nöjd köpare + i detta fall miljönytta)

Vår strävan är att alltid göra affären utifrån Vinna/Vinna-perspektivet. Ett sätt som inte bara skapar nöjda aktörer, utan också bidrar positivt till helheten.

3. TRYGGA, ENKLA OCH PROFESSIONELLA


Det börjar med tryggheten.

Du måste känna ett visst mått av trygghet för att för att kunna vara professionell.

Veta att jag är OK. Veta att vi har ett värde som person eller företag

Känna att jag inte behöver hävda mig hela tiden, blåsa upp mig eller försöka imponera.

Förstå att jag är här för att utföra ett jobb. Professionellt.

Det här förhållningssättet tar sig uttryck.

I vår organisation; Trygghet och professionalitet. Värme och integritet.

I vårt sätt att marknadsföra oss, genom nöjda kunder.

I vårt sätt att arbeta; effektivt.

4. LÅNGSIKTIGA


Varför skall vi vara det? Är det inte bättre att vara kortsiktiga i modebranschen, den kanske snabbaste branschen av dem alla?

Problemet är att om du staplar en massa kortsiktiga beslut ovanpå varandra så rasar snart ditt bygge. Det är ungefär som att försöka bygga ett hus. Är du slarvig med grunden, så välter lätt hela huset vid minsta oväder.

För att du skall få ditt hus stabilt måste du istället planera och förbereda varje steg. En stabil grund, byggt på verkliga hörnstenar. Därefter sätts varje ny del noggrant på plats. Först då får vårt bygge den stabilitet vi eftersträvar.

Med det som grund kan vi sedan addera snabbhet. Men först då.

Tänk långsiktigt.

5. VIKTEN AV MÖTET


Tänk så liten skillnad det är mellan ett möte och ett ”inte möte”

Liten skillnad men ändå oceaner emellan. En rygg istället för en framsida, ett hastigt bortvänt ansikte? Du vet hur det kan bli ibland.

Hastigheten och inåtvändheten gör att vi alla ibland glömmer att hälsa ordentligt. Man är så inne i sitt. Små stora saker som är förödande för samhället.

På Lager 157 är därför mötet heligt. Ambitionen är att hälsa alla vi möter på samma sätt som om vi skulle ha träffat en person i öknen. Om du efter flera dagars ensam vandring i öknen möter en person, då är det lätt att stanna upp och fråga: ”Varifrån kommer du? Vart är du på väg? Hur har du det med vatten?”. Situationen gör det lätt att fråga om den mötandes behov.

Mötet är heligt och vi möter våra kunder såsom mitt i en öken.

6. FÖRSIKTIGA MED VÅRA RESURSER


En del är stolta över att visa hur mycket de spenderar.

Det är inte vi.

Istället gör vi en grej av att vara om inte snåla, så rejält ekonomiska.

Att skapa med obegränsade resurser är bland det dumdristigaste man kan göra. Du riskerar alltid att lasta på lite till. Till slut kommer du till det där sista som gör att det blir för mycket.

Den naturliga utmaningen är istället den att skapa med begränsade resurser.

Då tvingas du tänka.

Du måste tänka kreativt.

Se möjligheter i det lilla och det enkla.

Att jobba med små medel innebär att arbeta ekonomiskt. Resurseffektivt.

Det gäller att söka enkelheten. Låt dig dock inte att luras att det skulle vara enkelt.

Det enkla är ofta det svåra.

Det kräver eftertanke. Det utmanar dina sinnen.

Hjulet är enkelt. Och energisparande.

Att spara energi är att vara försiktig med våra resurser.

Att spara tid är att vara försiktig med våra resurser.

Att ta vara på idéer är att vara försiktig med våra resurser.

Att ta våra på våra kunder är att vara försiktig om våra resurser.

Att vara försiktig med våra resurser, är att visa respekt till vår omvärld och framtida generationer.

7. ÖVERRASKNING


Varför gillar så många människor överraskningar?

Vad är en överraskning?

En definition av överraskning skulle kunna vara;

”När någon eller något för dig in på en positiv och oväntad bana”

Ibland är det en tillfällighet. Ibland är det resultatet av att någon har brytt sig om att ta in dina tankar i sin värld.

I den stund när du trodde att du framlevde på den grå tristessens asfalterade gata och en medmänniska för dig in på den ljusa, glittrande, ”Alice i Underlandet”-stigen. Då händer det något.

Ansiktet spricker upp, ett leende växer fram.

Du kanske blir varm i kroppen. Det pirrar lite.

Energi har skapats.

I dessa stunder kan vi som människor nå varandra. För oss är det magi och något av det allra bästa man kan vara med om.