Vi bruker cookies. Godtar du?
OK

BÆREKRAFT

ALT forbruk skaper et miljøavtrykk.

Det mest miljøvennlige er å bruke klær og ting du allerede har.

All bruk skaper også et avtrykk. Bruk og ta vare på klærne med omtanke.
GREAT BASIC FOR ALL PEOPLE.

Vi utvikler RELEVANTE BASISPRODUKTER AV HØY KVALITET til hverdagsbruk.

Produkter som mote- og kvalitetsmessig varer lenge og kan brukes mange ganger.


På denne måten reduserer vi "MILJØPÅVIRKNING PER BRUK".


I vår produksjon etterstreber vi sosial bærekraft og miljøbevissthet.

Vi følger regler og forskrifter i de respektive landene og betaler lokale skatter.

Vi ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling.


Vi ønsker å legge forholdene til rette for at alle mennesker kan ta gode forbruksvalg innen mote.


Vi demokratiserer motebransjen.

Visste du at ...


BÆREKRAFTIG DESIGN

Vi designer basis- og moteprodukter med en ambisjon om at de skal vare lenge.

Vi skaper bærekraftig mote ved å designe med:


– grunnfarger sammen med harmoniske sesongfarger.

– rene, enkle former. Uunnværlige plagg til hverdagbruk.


Kvaliteten skal være god for å tåle å bli vasket og slites over tid. Vi lever etter ideen om at jo flere ganger et plagg brukes, jo bedre miljøvalg. (KPI = miljøfotavtrykk/bruk)


Bransjevisjon


Vårt langsiktige mål er å bidra til å skape en langsiktig bærekraftig bransje.

Vi tror på utvikling av organiske materialer for å skape full komposterbarhet. En energieffektiv måte for bransjen å bli en sunn sirkulær på.  

MATERIALE

Ved valg av materialer prioriterer vi organiske materialer (primært bomull, lin, viskose/cellulose, ull og bambus).


Som alternativ til organiske materialer tilstreber vi rene sammensetninger som gjør plagget tilpasset sirkularitet.


Som et tredje alternativ bruker vi (hovedsakelig i yttertøy og funksjonelle plagg) materialsammensetninger som har så liten miljøpåvirkning som mulig. Vi har for eksempel ikke brukt fluorkarboner i våre funksjonelle plagg på lenge, da dette er både dyrt og farlig for både mennesker og miljø.


Vi minimerer detaljer, for eksempel glidelåser og metallknapper, noe som gjør plaggene dyrere, vanskeligere å sirkulere og bidrar til miljøpåvirkning.

PRODUKSJON

Når det gjelder produksjon, streber vi etter langsiktige samarbeid. Dette gjør at vi kan bli kjent med våre samarbeidspartnere, og formidle hvor vi står i etiske spørsmål. På denne måten skaper vi utvikling i en god retning i våre samarbeid og på fabrikkene.


Alle fabrikker har signert "157 GENERAL AGREEMENT" der vi stiller krav til de sosiale og miljømessige spørsmålene på fabrikkene. Fabrikkene rapporterer om status, pågående utviklingsprosjekter innen hvert område og oppfordres til systematisk utviklingsarbeid.


Vårt grunnleggende krav er at alle våre produksjonspartnere er medlemmer av en uavhengig tredjepartsorganisasjon.

Disse er ansvarlige for uavhengig kontroll av sosiale og miljømessige spørsmål.


Vi jobber med en systematisk overvåkingsprosess som sikrer at avtaler følges og kontroller gjennomføres.

PRODUKTPASS

I noen tid har vi jobbet med introduksjonen av "PRODUKTPASS". Enkelt forklart betyr dette at du vil kunne få detaljert informasjon om plaggenes produksjon, opprinnelse og sammensetning/innhold via QR-kode. Vi vil begynne å bruke “PRODUKTPASS” på plaggene fra vårsesongen 2025.


Frem til produktpasset er ferdig kan du kontakte kundeservice dersom du ønsker utfyllende informasjon om opprinnelsen til hvert enkelt plagg.

EMBALLASJE

Siden 2012 er det ikke brukt separate plastposer rundt plaggene.

Avviklingen av bruken av separate plastposer rundt plaggene har relativt sett en stor positiv innvirkning på produktenes totale miljøpåvirkning.


Vi sørger også for at emballasjen vår er "kubikkeffektiv". Dette for å sikre at vi ikke sender unødvendig luft inn i logistikkjedene våre. Derfor minimerer vi også bruken av pappesker i e-handel, da poser er mer "kubikkeffektive".

I den grad vi bruker kartonger, bruker vi resirkulerte kartonger fra vår egen kartongflyt så langt det lar seg gjøre.

TRANSPORT

Vi streber etter hovedsaklig å sende produktene våre med båt fra produksjonslandet.

Når det gjelder vår innenlandsfrakt, streber vi etter å ha best mulig fyllingsgrad og samlet volum for å minimere belastende småfrakt. 


REISER


Internt streber vi etter å alltid velge tog som vårt første alternativ og å holde flyreiser til et minimum. I noen tilfeller er fysiske møter å foretrekke, men vi unngår enhver form for reise som ikke er godt begrunnet.

VÅRE PRISER

Vi blir noen ganger spurt om hvordan vi kan holde så lave priser. Det er i utgangspunktet enkelt. Vi er forsiktig med ressursene våre.


- Vi designer for å gjøre produksjonen effektiv. Vi fjerner unødvendige detaljer som ikke tilfører kvalitet eller funksjon til plagget. Dette gjelder også tilknyttede prosesser. I snart 15 år har vi for eksempel ikke hatt plastposer rundt plaggene.

- Vi produserer kun produkter med høy etterspørsel. Dette betyr at vi har færre varer i sortimentet vårt, men som varer lenger og som vi produserer i lengre serier. Dette er mye mer effektivt enn den vanlige bransjestandarden.

- Vi rasjonaliserer alle ledd i produksjons- og distribusjonskjeden for å optimalisere kostnadene. For eksempel har vi nesten alle butikkene våre på steder der det er billigere å handle.

- Vi kjøper ingen tradisjonell markedsføring fra Google, Facebook, Insta eller TikTok. Bare organisk markedsføring direkte fra oss til sluttkunden. Det endelige målet er at kunden skal gjøre markedsføringen selv. “Jungeltelegrafen”.

- Vi tar alle bildene våre i Gällstad, med lokale modeller. Lavere kostnader. Ingen modeller fløyet inn utenfra. 

SKATT OG FORVALTNING

Vi tror på demokrati og demokratisk ansvar.

Vi betaler rettmessig skatt i landene vi opererer i. Vi jobber ikke med skatteplanlegging med sikte på å minimere skattebetalingen vår.

Skatt er en investering i opprettholdelse og utvikling av samfunnet. God forvaltning av ressursene er grunnleggende for utviklingen av et godt samfunn. 

EGENVERD

Vi tror på å styrke hvert enkelt menneskes selvverd.

«Jeg er», er de sentrale ordene i det livslange arbeidet med selvverd.

Vi lager klær med mål om å styrke DEG. Du trenger ikke en dyr logo på brystet.

Det handler om deg.  

ALLE MENNESKER

Vi mener at de viktigste ordene i vår forretningsmodell er ALLE MENNESKER.

Alle er skapt ukrenkelige, med frihet og ansvar. Alle er like mye verd.

Vårt mål er å hedre og forene.


Great basics for all people.

MILEPÆLER  

2023


Implementering av “Product Lifetime Management system” (PLM) for innsamling av grunnleggende data ned til "Tier 4".

Tilknyttet opplæring av organisasjonen og samarbeidende selskaper.


Forberedelse til ESRS og CSRD, EUs regelverk for bærekraft for bransjen.


Implementering av "Order Management System" for overvåking av importforsendelser og innsamling av grunnlagsdata knyttet til disse prosessene.


Utvikling og fordypning av arbeidet med leverandøroppfølging knyttet til ESG.

Systematisert risikovurdering og oppfølging. (Stående)


Sikre grunnleggende data for internt energiforbruk og interne reiser.


2024


Utvikling og arbeid med PLM for kvalitetssikring av grunnleggende data.


Utvikling og fordypning av arbeidet med leverandøroppfølging knyttet til ESG.


Systematisert risikovurdering og oppfølging. (Stående)


Første rapportering av selskapets aktiviteter i henhold til ESRS.


Implementering av "Product pass" ble startet.


2025


Utvikling og arbeid med PLM for kvalitetssikring av grunnleggende data.


Andre rapportering av selskapets aktiviteter i henhold til ESRS.


Utvikling og fordypning av arbeidet med leverandøroppfølging knyttet til ESG.


Systematisert risikovurdering og oppfølging. (Stående)


Målrette våre miljøforbedringer i henhold til EUs kommende forskrifter.


Produktpass vil gradvis bli synlig for forbrukerne.