MEDLEMSVILKÅR

MEDLEMSVILKÅR OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER


Nedenfor finner du et utdrag av medlemsvilkårene for Klubb 157.

Du finner informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og fullstendige vilkår i vår PERSONVERNPOLICY.

Hvis du har spørsmål om vilkårene/personvernpolicyen, eller hvis du ønsker å bli medlem eller avslutte medlemskapet i Klubb 157, er du velkommen til å kontakte vår kundetjeneste.


GENERELLE VILKÅR

Klubb 157

Klubb 157 retter seg mot privatpersoner som er kunder i vår nettbutikk og våre fysiske butikker.

Som medlem får man mulighet til å få rabatter og fordeler via utsendinger og pristilbud i nettbutikken og de fysiske butikkene.

Søknad om medlemskap i Klubb 157 kan bevilges til enhver fysisk person på 18 år eller over, som har norsk personnummer og er bosatt i Norge.


FORDELER, TILBUD OG KOMMUNIKASJON

Som medlem i Klubb 157 får du personlig tilpasset kommunikasjon med personlige tilbud og utvalgte generelle medlemstilbud. Du får også tilpassede nyheter, produktanbefalinger, inspirasjon, invitasjoner til events og ulike fordeler knyttet til nettopp ditt medlemskap.

De fordelene, tilbudene og den kommunikasjonen du får er basert på en analyse av for eksempel kjøpshistorikk, klikkhistorikk og bosted. På den måten forsøker vi å unngå å sende deg informasjon som du kan oppfatte som unødig eller uinteressant.

Vi kommuniserer vanligvis via e-post, SMS, vår hjemmeside lager157.com og i våre sosiale kanaler (f.eks. Facebook, Instagram og YouTube). Noen ganger kommuniserer vi også gjennom betalt digital annonsering.


GYLDIGHET OG AVSLUTNING

Ditt medlemskap i Klubb 157 gjelder inntil videre. Du kan når som helst avslutte medlemskapet ved å kontakte kundetjeneste. Ved avslutning av medlemskap slettes alle personopplysninger som er samlet inn og behandlet for å oppfylle disse medlemsvilkårene.

Merk at hvis du ikke har gjennomført et medlemskjøp i løpet av 36 måneder, vil medlemskapet ditt automatisk bli avsluttet, og de personopplysningene som er samlet inn og behandlet for å oppfylle disse medlemsvilkårene, vil bli slettet.

Klubb 157 forbeholder seg retten til å si opp et medlemskap ved mistanke om misbruk av medlemskapet.


ENDRINGER AV MEDLEMSVILKÅR

Klubb 157 kan komme til å gjøre endringer i medlemsvilkårene. Før en vilkårsendring trer i kraft, vil du alltid bli informert på lager157.com eller via e-post. Hvis endringene er av vesentlig betydning, vil du bli informert i god tid før endringene begynner å gjelde, og vi kommer også til å forklare betydningen av endringene.

PERSONVERNPOLICY

Hos Lager 157 beskytter vi ditt personvern og etterstreber alltid et høyt nivå av databeskyttelse. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personlige opplysninger. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan benytte deg av dem.

Det er viktig at du leser og forstår personvernpolicyen og føler deg trygg på vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål.


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en fysisk person som er i live. For eksempel kan bilder og lydopptak som behandles i en datamaskin, være personopplysninger selv om ingen navn er oppgitt. Krypterte opplysninger og ulike typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger hvis de kan kobles til fysiske personer.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Enhver handling som utføres i tilknytning til personopplysninger er en behandling, uavhengig av om den er automatisert eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting.


PERSONOPPLYSNINGER SOM DU HAR GITT TIL OSS

Vi samler inn og lagrer informasjon om deg som du selv gir til oss. Den informasjonen vi samler inn og lagrer, er navn, post- og eventuell leveringsdresse, personnummer, e-post og mobilnummer.

Vi samler også inn opplysninger om dine kjøp, f.eks. informasjon om kjøpte varer, pris, dato og butikk for kjøpet og eventuelle returer. Hvis du deltar i et arrangement eller kontakter vår kundeservice, samler vi også inn nødvendige personopplysninger for å kunne gi deg riktig service og for å kunne ivareta våre forpliktelser overfor deg som kunde.


PERSONOPPLYSNINGER SOM VI HAR SAMLET INN FRA DEG

Når du handler hos Lager 157, besøker lager157.com eller på annet vis samhandler med oss, samler vi inn dine personopplysninger. Lager 157 behandler informasjon om de varene du har kjøpt, klikket på eller lagt i handlekurven din. Vi behandler også informasjon om din kjøpshistorikk, dine kjøpsmønstre og dine preferanser som kunde hos oss. Vi behandler også språkinnstillinger, geografisk informasjon og andre data vi får i forbindelse med ditt besøk på lager157.com

Hvem er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn?

Lager 157 AB, org nr 556549-2690


HVA SAMLER VI INN (HVILKE BEHANDLINGER UTFØRES) OG TIL HVILKE FORMÅL?

FORMÅL: FOR Å KUNNE HÅNDTERE BESTILLING/KJØP.


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Levering (inkludert varsling og kontakter i forbindelse med levering).

Identifikasjon og alderskontroll.

Håndtering av betaling (inkludert analyse av mulige betalingsløsninger, som kan omfatte en kontroll mot betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger fra kredittopplysningsselskaper).

Håndtering av reklamasjons- og garantisaker.


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Navn.

Personnummer.

Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).

Betalingshistorikk.

Betalingsinformasjon.

Kredittopplysninger fra kredittopplysningsselskaper.

Kjøpsinformasjon (f.eks. hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse).

Navn. Kontaktopplysninger (e-post og telefonnummer).

Eventuell informasjon du selv velger å oppgi.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtalen. Denne innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi tvinges derfor til å nekte deg kjøpet.

Oppbevaringsperiode: Til kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og i en periode på 36 måneder etterpå for å kunne håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.

FORMÅL: FOR Å KUNNE HÅNDTERE KUNDESERVICESAKER.


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål som stilles til kundeservice (via telefon eller i digitale kanaler, inkludert sosiale medier). Identifikasjon. Behandling av eventuelle klager og supportsaker (inkludert teknisk support).


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Navn.

Personnummer.

Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).

Din korrespondanse. Opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpssted, eventuell feil/klage.

Tekniske opplysninger om utstyret ditt.

Eventuelle helsedata (f.eks. allergiske reaksjoner og helsetilstander du opplyser oss om).

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og din berettigede interesse for å håndtere kundeservicesaker.

Oppbevaringsperiode: 36 måneder for å ivareta eventuelle behov for oppfølging av saken på et senere tidspunkt.

FORMÅL: FOR Å KUNNE GJENNOMFØRE OG HÅNDTERE DELTAKELSE I KONKURRANSER OG/ELLER ARRANGEMENTER


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Kommunikasjon før og etter deltakelse i en konkurranse eller et arrangement (f.eks. bekreftelse på påmeldinger, spørsmål eller evalueringer).

Identifikasjon og alderskontroll.

Utnevnelse av vinnere og formidling av eventuelle premier (f.eks. utsending av varepremier, gavekort og invitasjoner).


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Navn.

Personnummer eller alder.

Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).

Opplysninger gitt i konkurransebidrag.

Opplysninger gitt ved evaluering av arrangementer.

Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og din berettigede interesse for å håndtere din deltakelse i konkurranser og/eller arrangementer.

Oppbevaringsperiode: I løpet av den tiden konkurransen/arrangementet (inkludert ev. evaluering) pågår og 36 måneder etterpå for å ivareta eventuelle behov for oppfølging på et senere tidspunkt.

FORMÅL: FOR Å KUNNE EVALUERE, UTVIKLE OG FORBEDRE VÅRE TJENESTER, PRODUKTER OG SYSTEMER FOR KUNDENE SOM HELHET.


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Tilpasning av tjenester for å gjøre dem mer brukervennlige (f.eks. å endre brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsflyten eller for å løfte frem funksjoner som ofte brukes av kunder i våre digitale kanaler).

Utarbeidelse av grunnlag for å forbedre vare- og logistikkflyten (f.eks. ved å lage prognoser for innkjøp, lager og leveranser).

Utarbeidelse av grunnlag for å utvikle og forbedre sortimentet vårt.

Utarbeidelse av grunnlag for å utvikle og forbedre vår ressurseffektivitet ut fra et miljø- og bærekraftmessig perspektiv (f.eks. ved å effektivisere innkjøp og planlegging av leveranser).

Utarbeidelse av grunnlag for å planlegge nyetableringer og eventuell nedleggelse av butikker og lager.

Gi våre kunder muligheten til å påvirke sortimentet vårt.

Utarbeidelse av grunnlag for å forbedre IT-systemer med det formål å øke den generelle sikkerheten for foretaket og våre besøkende/kunder.

Basert på de opplysningene vi samler inn (f.eks. kjøpshistorikk, alder og kjønn), utfører vi en analyse som kan resultere i at du sorteres inn i en kundegruppe (kundesegment), men analysen utføres aldri på individnivå. Resultatene av analysen danner grunnlaget for hvilke produkter som kjøpes inn, og hvordan vi utvikler Lager157.com og våre fysiske butikker.


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Alder.

Kjønn.

Bosted.

Korrespondanse og tilbakemelding på våre tjenester og produkter. Kjøpsinformasjon og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).

Tekniske data vedrørende enheter som brukes, og deres innstillinger (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform).

Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, innloggingsmetode, hvor og hvor lenge ulike sider er blitt besøkt, svartider, nedlastingsfeil, hvordan du får tilgang til og forlater tjenesten osv.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og din berettigede interesse for å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer.

Oppbevaringsperiode: Fra innsamlingen og i en periode på 36 måneder etterpå.

FORMÅL: FOR Å KUNNE FORHINDRE MISBRUK AV EN TJENESTE ELLER FOR Å FORHINDRE, FOREBYGGE ELLER UNDERSØKE STRAFFBARE HANDLINGER RETTET MOT FORETAKET.


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Forhindring og undersøkelse av mulig svindel eller andre lovbrudd. (Behandling kan for eksempel skje gjennom hendelsesrapportering i butikk eller kontroll av monetære transaksjonsmønstre som kan oppfattes som hvitvasking av penger).

Forhindring av utsending av søppelpost, phishing, trakasseringer, forsøk på ulovlig innlogging på brukerkontoen eller andre handlinger som er forbudt i henhold til lov eller våre kjøps-/tjenestevilkår.

Beskyttelse og forbedring av vårt IT-miljø mot angrep og inntrengning.


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Personnummer.

Videoopptak fra kameraovervåkning.

Kjøpsinformasjon og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk, betalingsstrømmer).

Tekniske data vedrørende enheter som brukes, og deres innstillinger (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform).

Opplysninger om hvordan våre digitale tjenester brukes.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av rettslig forpliktelse (hvis en slik foreligger) eller berettiget interesse. Hvis det ikke foreligger rettslig forpliktelse, er behandlingen nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse for å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge eller undersøke straffbare handlinger rettet mot foretaket.

Oppbevaringsperiode: Fra innsamlingen og i en periode på 36 måneder etterpå


FORMÅL: FOR Å KUNNE ADMINISTERE MEDLEMSKAPET DITT


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Bekreftelse av identitet og alder.

Opprettholdelse av korrekte og oppdaterte opplysninger.

Mulighet for å følge egne kjøp og betalingshistorikk.

Mulighet for å lagre favoritter og lignende forenklende handlinger.

Håndtering av dine kundevalg (f.eks. din profil og dine innstillinger).


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Navn.

Personnummer.

Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).

Kjøpshistorikk.

Betalingshistorikk.

Betalingsinformasjon.

Brukernavn og passord.

Innstillinger knyttet til din profil og dine personlige valg.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i kundeklubben. Denne innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om medlemskap i kundeklubben. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi tvinges derfor til å nekte deg medlemskap.

Oppbevaringsperiode: Til medlemskapet avsluttes (kan skje manuelt eller automatisk p.g.a. inaktivitet i en periode på 36 måneder).

FORMÅL: FOR Å KUNNE HÅNDTERE DINE FORDELER OG TILBUD.


DIREKTE MARKEDSFØRING

Lager157 kommer til å behandle dine personopplysninger til markedsføringsformål. Opplysningene dine kan bli brukt til direkte markedsføring, nyhetsbrev, kundeundersøker og til statistikkformål, og kan brukes til utsending per post, e-post og sms til deg frem til du avslutter din konto eller tilbakekaller ditt samtykke. Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å tilpasse de kanalene du vil at Lager157 skal kontakte deg gjennom. Det er derimot ikke mulig å styre sosiale medier, så der må du angi egne innstillinger knyttet til interesse og sikkerhet på dine egne kontoer.

Avsender for utsendinger er Lager157.


PROFILERING

Lager 157 kommer til å behandle dine personopplysninger for å analysere din kjøpshistorikk, kjøpsatferd og ditt bevegelsesmønster på lager157.com med det formål å få mer kunnskap om deg som kunde og våre kunder generelt, og for å kunne forbedre våre tilbud (profilering).

Til samme formål kan vi også komme til å behandle eventuelle personlige ønsker eller preferenser som du har gitt til oss, f.eks. informasjon om at du er interessert i en spesiell kategori med varer. Dette gjør vi ved å analysere hvilke kjøp du har gjort tidligere, og hvilke varer du har sett på eller lagt i handlekurven på lager157.se. Basert på denne informasjonen kommuniserer vi rettede budskap til deg. Ved å samtykke til denne personvernpolicyen godkjenner du også profilering av dine personopplysninger.


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Opprettelse av dine personlige tilbud og generelle medlemstilbud, tilpassede nyheter, produktanbefalinger, inspirasjon, fordeler knyttet til ditt medlemskap og invitasjoner til arrangementer.

Analyser av de personopplysningene vi samler inn til formålet. Vi ser f.eks. på din kjøpshistorikk, alder, kjønn, bosted, angitte preferanser (om produkter og markedsføringskanaler) og resultater av kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser.

Basert på de opplysningene vi samler inn (f.eks. kjøpshistorikk, alder og kjønn), utfører vi en analyse som kan resultere i at du sorteres inn i en kundegruppe (kundesegment) eller får en unik profil. Ulike medlemmer kan derfor få ulike fordeler og tilbud.

Resultatene av analysen danner grunnlaget for de personlige tilbudene og tilpassede fordelene du får.


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Navn.

Brukernavn.

Medlemsnummer.

Medlemsnivå.

Fødselsnummer.

Kjønn.

Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).

Bosted.

Kjøpshistorikk.

Kjøpsinformasjon og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).

Angitte kundevalg knyttet til produkter og tjenester.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denne innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi tvinges derfor til å nekte deg medlemskap.

Oppbevaringsperiode: Til medlemskapet avsluttes (kan skje manuelt eller automatisk p.g.a. inaktivitet i en periode på 36 måneder).


FORMÅL: FOR Å KUNNE LEVERE EN PERSONLIG TILPASSET OPPLEVELSE AV VÅRE TJENESTER


BEHANDLINGER SOM UTFØRES

Opprettelse av et innhold som er personlig tilpasset deg, f.eks. gjennom relevante produktanbefalinger, presentasjon av dine spesifikke fordeler og tilbud, og andre lignende handlinger som innebærer en forenkling for deg.

Forenkling av bruken av våre tjenester (f.eks. ved å lagre favoritter for å forenkle fremtidige kjøp eller minne deg på glemte/forlatte digitale handlekurver).

Personlig kommunikasjon basert på din medlemsatferd.

Basert på de opplysningene vi samler inn, utfører vi en analyse som tar hensyn til f.eks. medlemsnivå, kjøps- og klikkhistorikk. For at vi skal kunne levere en personlig tilpasset opplevelse av våre tjenester, utføres analysen på individnivå. Resultatene av analysen danner grunnlaget for vår kommunikasjon med deg og hvilke tilbud, fordeler og informasjon som presenteres for deg på Mine sider.


KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Navn.

Brukernavn.

Alder.

Kjønn.

Bosted.

Medlemsnivå.

Kjøpshistorikk.

Kjøpsinformasjon og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).

Angitte kundevalg knyttet til kommunikasjonskanaler.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i kundeklubben. Denne innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om medlemskap i kundeklubben. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi tvinges derfor til å nekte deg medlemskap.

Oppbevaringsperiode: Til medlemskapet avsluttes (kan skje manuelt eller automatisk p.g.a. inaktivitet i en periode på 36 måneder).

1. FRA HVILKE KILDER HENTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Når vi ikke har et komplett personnummer, vil Lager 157 påføre denne informasjonen, via ekstern leverandør, for sikker identifikasjon. For å sikre god kunde- og registerpleie for våre medlemmer i Klubb 157, innhenter Lager 157 regelmessig adresseopplysninger fra offentlige registre som er en allment tilgjengelig kilde.

I tillegg til de opplysningene du selv oppgir til oss, eller som vi samler inn fra deg basert på dine kjøp og hvordan du bruker tjenestene våre, kan vi også komme til å samle inn personopplysninger fra andre (såkalte tredjeparter). De opplysningene vi samler inn fra tredjeparter er:

1) Adresseopplysninger fra offentlige registre for å være sikre på at vi har riktig adresseinformasjon om deg.

2) Opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurderingsinstitusjoner, banker eller opplysningsselskaper.

3) Opplysninger fra sosiale medier til markedsføringsformål (f.eks. ved at publiserte bilder spres som stylistråd, eller for å bekjempe svindel).


2. HVEM KAN VI KOMME TIL Å DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

DATABEHANDLERE

I tilfeller der det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskaper som opptrer som såkalte databehandlere for oss. En databehandler er et selskap som behandler opplysninger på vegne av oss og i henhold til våre instruksjoner. Vi har databehandlere som hjelper oss med:

1) Transport (logistikkselskaper og speditører).

2) Betalingsløsninger (kortselskaper, banker og andre betalingstjenesteleverandører).

3) Markedsføring (f.eks. trykk og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer).

4) IT-tjenester (selskaper som håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-løsninger).

Når dine personopplysninger deles med databehandlere, gjøres dette kun for formål som er i samsvar med de formålene opplysningene er samlet inn for (f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen eller lojalitetsprogrammets medlemsvilkår). Vi har skriftlige avtaler med alle databehandlere der de garanterer sikkerheten til de personopplysningene som behandles, og forplikter seg til å følge våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav vedrørende internasjonal overføring av personopplysninger.

Selskaper som er selvstendige behandlingsansvarlige Vi deler også dine personopplysninger med visse selskaper som er selvstendige behandlingsansvarlige. At et selskap er selvstendig behandlingsansvarlig betyr at det ikke er vi som styrer hvordan informasjonen som leveres til selskapet skal behandles.

Selvstendige behandlingsansvarlige som vi deler personopplysninger med er:

1) Statlige myndigheter (politi, skatteetaten eller andre myndigheter) dersom vi har plikt til det i henhold til loven eller ved mistanke om lovbrudd.

2) Selskaper som håndterer allmenn eller individuell varetransport (logistikkselskaper og speditører).

3) Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (kortselskaper, banker og andre betalingstjenesteleverandører).

Når dine personopplysninger deles med et selskap som er selvstendig behandlingsansvarlig, gjelder dette selskapets retningslinjer om personvern og behandling av personopplysninger.


3. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi streber alltid etter at dine personopplysninger skal behandles innenfor EU/EØS, og at alle våre egne IT-systemer skal være lokalisert innenfor EU/EØS. Ved systemmessig support og vedlikehold kan vi imidlertid være nødt til å overføre opplysningene til et land utenfor EU/EØS, f.eks. hvis vi deler dine personopplysninger med en databehandler som, enten selv eller gjennom en underleverandør, er etablert eller lagrer opplysninger i et land utenfor EU/EØS. Databehandleren får i slike tilfeller kun tilgang til opplysninger som er relevante for formålet.

Uansett hvilket land dine personopplysninger behandles i, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forholdsregler for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som innenfor EU/EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, garanteres sikkerhetsnivået enten gjennom en beslutning fra EU-kommisjonen om at det berørte landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller gjennom bruk av såkalte egnede beskyttelsestiltak.


4. HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for de respektive formålene, og aldri lenger enn 36 måneder etter avsluttet sak/innsamling.

Se mer om de spesifikke oppbevaringsperiodene under de respektive formålene.


5. HVORDAN HÅNDTERER VI PERSONNUMRE?

Vi kommer kun til å behandle personnummeret ditt når det er tydelig begrunnet med hensyn til formålet, nødvendig for sikker identifikasjon eller hvis det finnes en annen særskilt grunn. Vi vil alltid minimere bruken av personnummeret ditt i så stor grad som mulig ved å bruke fødselsnummeret ditt i stedet, når dette er tilstrekkelig.


6. HVA ER INFORMASJONSKAPSLER OG HVORDAN BRUKER VI DEM?

Informasjonskapsler er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall som sendes fra vår nettserver og lagres på din nettleser eller enhet. Hos lager157.com bruker vi følgende informasjonskapsler:

1) Øktbaserte informasjonskapsler (en midlertidig informasjonskapsel som slettes når du lukker nettleseren eller enheten).

2) Permanente informasjonskapsler (informasjonskapsler som ligger igjen på datamaskinen til du sletter dem eller de utløper).

3) Førsteparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som utplasseres av nettstedet du besøker).

4) Tredjeparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som utplasseres av en tredjeparts nettsted. Hos oss brukes disse i første rekke til analyser, f.eks. Google Analytics.).

5) Lignende teknologi (teknologi som lagrer informasjon i nettleseren eller enheten på en måte som

ligner på informasjonskapsler).

Vi bruker vanligvis informasjonskapsler for å forbedre tjenestene vi tilbyr. Noen av tjenestene våre trenger informasjonskapsler for å fungere riktig, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Vi bruker informasjonskapsler for overordnet analytisk informasjon om din bruk av våre tjenester og for å lagre funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. Vi bruker også informasjonskapsler for å kunne målrette relevant markedsføring til deg.


7. KAN DU SELV STYRE BRUKEN AV INFORMASJONSKAPSLER?

Ja! Nettleseren eller enheten din gir deg mulighet til å endre innstillingene for bruk og omfanget av informasjonskapsler. Gå til innstillingene for nettleseren eller enheten din for å lære mer om hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempler på ting du kan justere er å blokkere alle informasjonskapsler, å kun godta førsteparts informasjonskapsler eller å slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Vær oppmerksom på at noen av våre tjenester kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler på post- og telestyrelsens nettside (svensk): www.pts.se.


8.HVORDAN BESKYTTES DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi bruker IT-systemer for å beskytte personvernet, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Vi har iverksatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (f.eks. ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Kun de personene som faktisk trenger å behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre angitte formål, har tilgang til dem.


9. HVA BETYR DET AT DATAINSPEKTIONEN (SVERIGE) ER TILSYNSMYNDIGHET?

Datainspektionen (Sverige) er ansvarlig for å overvåke etterlevelsen av loven, og hvis man mener at et selskap håndterer personopplysninger på feil måte, kan man sende inn en klage til Datainspektionen.


10. HVORDAN KONTAKTER DU OSS ENKLEST VED SPØRSMÅL OM PERSONVERN?

Ettersom vi tar personvern på stort alvor, har vi egne medarbeidere på kundeservice som håndterer nettopp disse sakene, og du kan alltid nå dem på dataskydd@lager157.com. (Merk e-posten med GDPR) Vi kan komme til å gjøre endringer i vår personvernpolicy. Den siste versjonen av personvernpolicyen finnes alltid her på nettsiden. Ved oppdateringer som er av avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (f.eks. endring av angitte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke er av avgjørende betydning for behandlingen, men som kan være av avgjørende betydning for deg, får du informasjon på lager157.se og på e-post (dersom du har oppgitt e-postadresse) i god tid før oppdateringene trer i kraft. Når vi tilgjengeliggjør informasjon om oppdateringer, kommer vi også til å forklare betydningen av oppdateringene og hvordan de kan påvirke deg.