Vi bruker cookies. Godtar du?
OK

Lager 157 bygger ut for økt vekst

Med sterk vekst både via nettsalg og eget butikknett i Norden muliggjøres nå fremtidig ekspansjon gjennom utvidelse av logistikkvirksomheten.


Lager 157 investerer i utbygging av sitt eget logistikksenter i Ulricehamn. Det nåværende lagerarealet på 30 000 kvm utvides med ytterligere 10 000 kvm og gir samtidig økte muligheter for fortsatt effektivisering av logistikkstrømmen.


Beslutningen om utbygging kommer etter en periode med sterk vekst, der Lager 157 i 2022 opplevde en omsetning på 2 milliarder kroner og en årlig vekstrate på +30 %. For å muliggjøre fremtidig vekst og for å sikre en fortsatt effektiv varestrøm i fremtiden investerer selskapet nå i utvidelse av lagerkapasiteten.


«I løpet av de seneste årene har vi jobbet hardt med å automatisere og digitalisere logistikkstrømmene for å oppnå økt effektivitet og for å følge med veksten i selskapet. Dette gjelder ikke minst for vår voksende e-handel, der vi har investert i Autostore (plukkrobot). Med beslutningen om utvidelse kan vi fortsette å effektivisere og styrke leveringssikkerheten, skalerbarheten og varestrømmen ut til våre nordiske kunder», sier Stefan Palm, grunnlegger og administrerende direktør i Lager 157.


Investeringen i logistikkvirksomheten er en nøkkelinvestering for å muliggjøre fortsatt vekst i nettsalget, men også for å muliggjøre ekspansjon i den fysiske handelen.


Lager 157 vil i løpet av høsten øke etableringstakten for nye butikker og ser positivt på å vinne ytterligere markedsandeler ved å utvide butikknettet. I løpet av høsten 2023 åpnes dørene for åtte nye butikker i Norden, og i løpet av 2024 regner Lager 157 med å øke tilveksten i butikknettet ytterligere.


Utvidelsen av logistikkvirksomheten innebærer omtrent 20 nye stillinger og planlegges å være i drift i løpet av andre kvartal i 2024.