Vi använder oss av cookies. Accepterar du?
OK

HÅLLBARHET

ALL konsumtion skapar ett miljöavtryck.

Det mest miljövänliga är att använda de kläder och prylar du redan har.

Även all användning skapar avtryck. Använd och vårda klokt.




GREAT BASIC FOR ALL PEOPLE.

Vi tar fram KVALITATIVA, RELEVANTA BASPRODUKTER för användning i vardagen.

Produkter som modemässigt och kvalitetsmässigt håller länge och går att använda många gånger.


På detta sätt minskar vi ”MILJÖPÅVERKAN PER ANVÄNDNING”.


I vår produktion strävar vi efter social hållbarhet och miljömässig medvetenhet.

Vi följer regler och förordningar i respektive land och betalar lokala skatter.

Vi strävar efter att bidra till en positiv samhällsutveckling.


Vi vill skapa förutsättningar för alla människor att göra goda konsumtionsval inom mode.


Vi demokratiserar modebranschen.

Visste du att...


Hållbar design

Vi designar bas och modeprodukter med ambitionen att de skall hålla länge.

Den modemässiga hållbarheten skapar vi genom att vi designar med:


- grundfärger tillsammans med harmoniska säsongsfärger.

- rena, enkla former. Självklara plagg för var dags användning.


Kvaliteten skall vara bra för att tålas att tvättas och slita på över tid. Vi lever efter idéen om att ju fler gånger ett plagg används desto bättre miljöval. (KPI = miljöavtryck/användning)


Branchvision


Vårt långsiktiga mål är att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar bransch.

Vi tror på en utveckling av organiska material i syfte att skapa full komposterbarhet. Ett energieffektivt sätt för branschen att bli sunt cirkulär. 

MATERIAL

När vi väljer material prioriterar vi organiska material (primärt, bomull, lin, viskos/cellulosa, ull och bambu).


Som alternativ till organiska material så strävar vi efter rena kompositioner / fraktioner som gör plagget anpassat för cirkularitet.


Som tredje alternativ använder vi (främst i ytterplagg och funktionsplagg) materialkompositioner som har så liten miljöbelastning på som möjligt. Vi använder tex sedan lång tid tillbaka inte flourcarboner i våra funktionsplagg då detta både är dyrt och farligt för både människa och miljö.


Vi minimerar detaljer, som dragkedjor och metallknappar, vilka gör plaggen dyrare, svårare att cirkulera samt bidrar till miljöbelastning.

PRODUKTION

När det gäller produktion strävar vi efter långsiktiga samarbeten. Det gör att vi kan lära känna våra partners, och förmedla var vi står i etiska frågor. På detta sätt skapar vi utveckling i god riktning i våra samarbeten och på fabrikerna.


Alla fabriker har skrivit på ”157 GENERAL AGREEMENT” där vi ställer krav på de sociala och miljömässiga frågorna på fabrikerna. Fabrikerna redovisar status, pågående utvecklingsprojekt inom respektive område och uppmanas att driva ett systematiskt utvecklingsarbete.


Vi har som grundkrav att alla våra producerande partners är medlem i fristående tredjeparts organisation.


Dessa ansvarar för oberoende kontroller av social och miljömässiga frågor.


Vi arbetar med en systematisk övervakningsprocess som tillser att överenskommelser efterföljs och kontroller genomförs.

PRODUKTPASS

Sedan en tid tillbaka arbetar vi med införandet av ”PRODUKTPASS”. Det innebär förenklat att man via QR kod kommer att kunna få detaljerad information om plaggens produktion, ursprung och sammansättning/innehåll. ”PRODUKTPASS” kommer att börja appliceras på plaggen från vårsäsongen 2025.


Till dess att Produktpass är genomfört går det bra att kontakta kundtjänst om man önskar fördjupad information om enskilt plaggs ursprung.

FÖRPACKNING

Sedan 2012 används inte separata plastpåsar runt plaggen.

Upphörandet av användandet av separata plastpåsar runt plaggen innebär en, relativt sett, stor positiv påverkan på produkternas totala miljöbelastning.


Vi säkrar också att våra förpackningar är ”kubikeffektiva”. Detta för att säkerställa att vi inte skickar onödig luft i våra logistikkedjor. Av denna anledning använder vi också minimalt med kartonger i e-handeln då påsar är mer ”kubikeffektiva”.

I den mån vi använder kartonger använder vi så långt som möjligt återvunna kartonger från vårt eget kartongflöde.

TRANSPORTER

Vi strävar efter att frakta våra produkter främst via båt från produktionsland.

När det gäller våra inrikesfrakter strävar vi efter att ha bästa möjliga fyllnadsgrad och samlade volymer för att minimera belastande småfrakter. 


RESOR


Vi strävar internt efter att alltid välja tåg som första alternativ och att hålla nere flygresor till ett minimum. I vissa fall är fysiska möten att föredra men all form av resor som inte är väl motiverade håller vi oss ifrån.

VÅRA PRISER

Vi får ibland frågan hur vi kan hålla så låga priser. Det är i grunden enkelt. Vi är försiktiga med våra resurser.


- Vi designar för att produktionen skall bli effektiv. Vi tar bort onödiga detaljer som inte tillför kvalitet eller funktion till plagget. Det gäller även för kringliggande processer. Tex har vi sedan snart 15 år tillbaka inga plastpåsar kring plaggen.

- Vi tar bara fram produkter med hög efterfrågan. Det gör att vi har färre artiklar i vårt erbjudande, men som håller längre och som vi producerar i längre serier. Detta är mycket effektivare än sedvanlig branschstandard.

- Vi rationaliserar alla moment i produktions och distributionskedjan för att optimera kostnadsmassan. Tex har vi nästan alla våra butiker i billigare volymhandelslägen.

- Vi köper ingen traditionell marknadsföring av tex Google, Facebook, Instagram eller TikTok. Bara organisk marknadsföring direkt från oss till slutkund. Slutmålet är att kunden driver marknadsföringen själv. ”Word of mouth”.

- Vi fotar alla våra bilder i Gällstad, med lokala modeller. Lägre kostnad. Inga influgna modeller. 

SKATT & HUSHÅLLNING

Vi tror på demokratin och det demokratiska ansvaret.

Vi betalar rättmätig skatt i de länder där vi verkar. Vi arbetar inte med skatteplanering i syfte att minimera vår skattebetalning.

Skatt är en investering samhällets underhåll och utveckling. God hushållning med medel är fundamentalt i utveckling av det goda samhället. 

EGEN VÄRDET

Vi tror på att lyfta värdet av den enskilda människan.

”Jag är”, är de centrala orden i det livslånga i arbetet med egenvärdet.

Vi gör kläder med mål om att lyfta fram Dig. Du behöver ingen dyr logga på bröstet.

Det är du som är.  

ALLA MÄNNISKOR

Vi anser att de allra viktigaste orden i vår affärsmodell är ALLA MÄNNISKOR.

Alla är skapade okränkbara, givna frihet och ansvar. Alla lika mycket värda.

Vårt mål är att ära och förena. 


Great basics for all people.

MILSTENAR

2023


Implementation av ”Product Lifetime Management system” (PLM) för insamling av grunddata ner till ”Tier 4”.

Tillhörande utbildning av organisation och samarbetande företag.


Förberedelse för ESRS och CSRD, EUs hållbarhetsregleringar för branschen.


Implementation av ”Order Management System” för monitorering av importfrakter samt insamling av grunddata kopplat till dessa processer.


Utveckling och fördjupning av arbetet med leverantörsuppföljning kopplat till ESG.

Systematiserad riskevaluering och uppföljning. (Stående)


Säkerställa grunddata av intern energianvändning samt interna resor.


2024


Utveckling och arbetet med PLM för kvalitetssäkring av grunddata.


Utveckling och fördjupning av arbetet med leverantörsuppföljning kopplat till ESG.

Systematiserad riskevaluering och uppföljning. (Stående)


Första redovisningen av företagets verksamhet enligt ESRS.


Implementation av ”Product pass” startas.


2025


Utveckling och arbetet med PLM för kvalitetssäkring av grunddata.


Andra redovisningen av företagets verksamhet enligt ESRS.


Utveckling och fördjupning av arbetet med leverantörsuppföljning kopplat till ESG.

Systematiserad riskevaluering och uppföljning. (Stående)


Målsätta våra miljömässiga förbättringar utifrån EUs kommande regelverk.


Product pass blir stegvis synligt för konsument.