Medlemsvillkor

MEDLEMSVILLKOR OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING


Här nedan hittar du ett utdrag av medlemsvillkoren för Klubb 157.

Hur vi behandlar personuppgifter och fullständiga villkor finns i vår INTEGRITETSPOLICY.

Om du har frågor kring villkor/integritetspolicy, eller om du önskar gå med eller ur Klubb 157 är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst.


ALLMÄNNA VILLKOR

Klubb 157 riktar sig till privatpersoner som är kunder i vår E-Handel och våra fysiska butiker.

Som medlem får man möjlighet att erhålla rabatter och förmåner via utskick och priserbjudanden på E-Handeln eller fysisk butik. Ansökan till Klubb 157 kan beviljas fysisk person 18 år, eller över, med svenskt personnummer bosatt i Sverige.


FÖRMÅNER, ERBJUDANDEN OCH KOMMUNIKATION

Som medlem hos Klubb 157 får du personligt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden och utvalda generella medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till event och olika förmåner kopplade till just ditt medlemskap. De förmåner, erbjudanden och den kommunikation du får baseras på en analys av exempelvis köphistorik, klickhistorik och bostadsort. På så vis försöker vi undvika att skicka dig information du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, sms, vår hemsida lager157.com och i våra sociala kanaler (t.ex. Facebook, Instagram och Youtube). Ibland kommunicerar vi även genom digital, betald annonsering.


GILTIGHET OCH AVSLUT

Ditt medlemskap hos Klubb 157 gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta Kundtjänst. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Notera att ifall du inte har gjort ett medlemsköp på 36 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas. Klubb 157 förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet.


ÄNDRINGAR AV MEDLEMSVILLKOR

Klubb 157 kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på lager157.com eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.

INTEGRITETSPOLICY

På Lager 157 värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


PERSONUPPGIFTER SOM DU HAR LÄMNAT TILL OSS

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och butik för köpet och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in nödvändiga personuppgifter för att kunna tillhandahålla rätt service och för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.


PERSONUPPGIFTER SOM VI HAR SAMLAT IN FRÅN DIG

När du handlar hos Lager 157, besöker lager157.com eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Lager 157 behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på lager157.com

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Lager 157 AB, org nr 556549-2690 


VAD SAMLAR VI IN (VILKA BEHANDLINGAR UTFÖRS) OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?


ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNING/ KÖP.


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).

Identifikation och ålderskontroll.

Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).

Hantering av reklamations- och garantiärenden.


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Namn.

Personnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Betalningshistorik.

Betalningsinformation.

Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Namn. Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).

Ev. anteckningar du själv väljer att lämna.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

ÄNDAMÅL FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN.


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor ställda till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). Identifiering. Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Namn.

Personnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Din korrespondens. Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

Tekniska uppgifter om din utrustning.

Ev. hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 36 månader för att tillgodose eventuella behov av återkoppling kring ärendet vid senare tillfälle.

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA OCH HANTERA DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH/ELLER EVENT


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

Identifiering och kontroll av ålder.

Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utskick av varuvinster, presentkort och inbjudningar).


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Namn.

Personnummer eller ålder.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår samt 36 månader därefter för att tillgodose eventuella behov av återkoppling i ett senare skede.

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR KUNDKOLLEKTIVET I STORT.


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).

Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).

Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av butiker och lager.

Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.

Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (kundsegment), men analysen görs aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar Lager157.com och våra fysiska butiker


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Ålder.

Kön.

Bostadsort.

Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter. Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

ÄNDAMÅL FÖR ATT KUNNA FÖRHINDRA MISSBRUK AV EN TJÄNST ELLER FÖR ATT FÖRHINDRA, FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT MOT FÖRETAGET.


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. (Behandling kan exempelvis ske genom t.ex. incidentrapportering i butik eller kontroll av monetära transaktionsmönster som kan uppfattas som penningtvätt).

Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-/tjänstevillkor.

Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Personnummer.

Videoinspelningar från kamerabevakning.

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik, betalningsströmmar).

Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.


ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA ADMINISTRERA DITT MEDLEMSKAP


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Säkerställande av din identitet och ålder.

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Möjligheten för dig att följa dina köp och betalningshistorik.

Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder.

Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Namn.

Personnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Köphistorik.

Betalningshistorik.

Betalningsinformation.

Användarnamn och lösenord.

Inställningar avseende din profil och dina personliga val.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundklubben. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundklubben. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Tills dess att medlemsskapet har avslutats.(kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA HANTERA DINA FÖRMÅNER OCH ERBJUDANDEN.


DIREKTMARKNADSFÖRING

Lager157 kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med kundservice anpassa genom vilka kanaler du önskar att Lager157 kontaktar dig. Det går däremot inte att styra sociala medier, utan där måste du göra egna inställningar kring intresse och säkerhet på dina egna konton.

Avsändare för utskick är Lager157.


PROFILERING

Lager 157 kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt rörelsemönster på lager157.com i syfte att få mer kunskap om dig i egenskap av kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering).

För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på lager157.se. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till ditt medlemsskap och inbjudningar till event.

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din köphistorik, ålder, kön, bostadsort, angivna preferenser (om produkter och kommunikationskanaler) samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (kundsegment) eller får en unik profil. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden.

Insikterna från analysen ligger till grund för de personliga erbjudanden och de anpassade förmåner som du får.


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Namn.

Användarnamn.

Medlemsnummer.

Medlemsnivå.

Födelsenummer.

Kön.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Bostadsort.

Köphistorik.

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Angivna kundval avseendeprodukter och tjänster.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Tills dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).


ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA LEVERERA EN PERSONLIGT ANPASSAD UPPLEVELSE AV VÅRA TJÄNSTER


BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.

Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar).

Personlig kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende.

Baserat på de uppgifter vi samlar in gör vi en analys som tar hänsyn till exempelvis medlemsnivå, köp- och klickhistorik. För att vi ska kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster görs analysen på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information som presenteras för dig på Mina sidor.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Namn.

Användarnamn.

Ålder.

Kön.

Bostadsort.

Medlemsnivå.

Köphistorik.

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundklubben. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundklubben. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Tills dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

1. FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Där vi inte har komplett personnummer kommer Lager 157 påföra denna information, via extern leverantör, för säker identifiering. För att kunna hålla en god kund- och registervård för våra medlemmar i Klubb 157, inhämtar Lager 157 regelbundet adressuppgifter från offentliga register som är en allmänt tillgänglig källa.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

3) Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte (t.ex. genom att publicerade bilder sprids som stylistråd, eller i bedrägeribekämpningssyfte).


2. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Marknadsföring (t.ex. print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna eller individuella varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.


3. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.


4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och aldrig längre än 36 månader efter avslutat ärende/insamling.

Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.


5. HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.


6. VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På lager157.com använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som

liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.


7. KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.


8.HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


9. VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


10. HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på dataskydd@lager157.com. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på lager157.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.