historia i kortform

> 1989 startade den första förlagan till Lager 157 när Stefan Palm startade

”Billighetscompaniet” i Ulricehamn.


> 1999 föddes Lager 157 i Gällstad med affärsidén ”märkeskläder till max

halva priset”. Byn är en del av det svenska textilriket. 95% av sortimentet

var i starten märkeskläder, kompletterat med en liten del egna basvaror.

På sju månader omsatte företaget 23 mkr och visade vinst redan år ett.


> Under 00-talet gick företaget framåt och öppnade 2005 första butiken utanför

Gällstad, i den lilla byn Sågmyra i Dalarna.


> 2010 tog vi första ordern via e-handel.


> Under 2010 började den nya affärs- och sortimentsmodellen att tydligare

formas. Egna varumärken tar större plats. Kontroll över hela varukedjan är

den bakomliggande strategin.


> 2015 är omvandlingen till ”det nya Lager 157” genomförd. Vi har numera

bara egna varumärken i sortimentet. Denim & Basics är vår nya förtydligade

sortimentsinriktning.


> Under 2018 öppnar vi butiken i Luleå och har då butiker i hela Sverige,

från Malmö i söder till Luleå i norr.


> 2019 görs första internationella etableringen i Oslo. Den internationella

resan har startat.


> 2020 Finland kommer till. Den internationella expansionen ökar.


> Under hela resan har den röda tråden i affärerna alltid varit att leverera

högt mervärde till kunderna.